Пон - Пет: 09:00 - 18:00 часа | Съб - Нед: Затворено

+359-888-206565
    +359-2-8412407
    office@almirk.com

Транспортиране на опасни товари (ADR)

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, които представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства.

Да се транспортират АДР(опасни) товари е дейност с определена специфика, поради естеството и вида и. Лицата които имат право да извършват транспортирането на АДР трябва да са добре обучени за това. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е АДР сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство. Фирма "АЛМИРК“ притежава всички нужни сертификати, обучени шофьори и превозни средства присопособени специално за успешно извършване на транспорти с всякакви АДР стоки.

Фирма "АЛМИРК“ извършва сухопътен транспорт от България до Италия и от Италия до България на опасни товари в съответствие с националните и международните нормативни актове на ADR (Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе) . Транспортът на ADR (опасни) товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както на национално, така и на международно равнище.

Фирма "АЛМИРК“ е утвърден превозвач по ADR и може да предостави всякакви решения за сухопътен транспорт на опасни товари от България до Италия и от Италия до България.

За успешното транспортиране на всяка ADR пратка, тя трябва да бъде съпътствана от следните документи:

  • ADR декларации
  • MSDS декларация – технически документ, предоставящ информация за стоката, начините на съхранение и употреба, мерки за безопасност
  • IMO декларация, ако по пътя на пратката се минава през вода /например пратка за Англия.